DỊCH VỤ ĐIỀU TRA NHÂN THÂN

DỊCH VỤ ĐIỀU TRA NHÂN THÂN

Dịch vụ điều tra nhân thân của Công ty CP G3S là điều tra tất cả thông tin về đối tượng bao gồm: thông tin, các hoạt động, các giao dịch, các đối tượng có liên quan, ... Tất cả các sự vật, sự việc đã xảy ra trong quá khứ hoặc vừa mới xảy ra giúp khách hàng hiểu hơn về đối tượng để có những quyết định đúng đắn: hợp tác, kết hôn, ...

tiếp cận địa lý của chúng tôi

G3S Security đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ điều tra, trở thành một trong những nhà cung ứng uy tín hàng đầu Việt Nam.

Chúng tôi là một doanh nghiệp có quy mô thị trường rộng lớn phủ khắp 63 tỉnh thành, chiếm vị trí nổi bật ở các thành phố lớn.

Chúng tôi có đầy đủ điều kiện để phát triển vượt trội ở các thị trường tiềm năng khác trên toàn thế giới.

top