ĐIỀU TRA LÝ LỊCH

ĐIỀU TRA LÝ LỊCH

Đối với một vài người, họ cho rằng việc họ giấu kín, khai sai thông tin trong lý lịch sẽ không ảnh hưởng đến ai bởi đó là những thông tin mang tính cá nhân của họ. Nhưng trên thực tế, có rất nhiều trường hợp đã chứng minh những người muốn che giấu lý lịch đều có khuất tất phía sau.

tiếp cận địa lý của chúng tôi

G3S Security đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ điều tra, trở thành một trong những nhà cung ứng uy tín hàng đầu Việt Nam.

Chúng tôi là một doanh nghiệp có quy mô thị trường rộng lớn phủ khắp 63 tỉnh thành, chiếm vị trí nổi bật ở các thành phố lớn.

Chúng tôi có đầy đủ điều kiện để phát triển vượt trội ở các thị trường tiềm năng khác trên toàn thế giới.

top